Om tillsyn över hund


En hund innebär en hel del ansvar och det finns många saker man måste vara medveten om som en ansvarsfull hundägare. Låt oss titta lite närmare på vad det är som gäller.

I lagen om tillsyn över hundar och katter kan man hitta nästan all information om vilka skyldigheter och plikter man har som hundägare. Det första gäller märkning och registrering av hundar för att varje hund ska kunna identifieras och att man ska registrera sig som hundägare hos Jordbruksverket.

En annan viktig del av lagen är tillsyn över hundar i marker där det finns vilt. Denna säger att under perioden 1 mars till 20 augusti måste alla hundar hållas under sådan tillsyn att de inte kan springa lös i marker där det finns vilt. Detta betyder inte att hunden måste hållas kopplad, så länge det är under sådan lydnad att koppel inte behövs för att hindra hunden att springa lös.

Det finns dock områden där koppeltvång alltid råder, oavsett hur lydig hunden är. Vilket är varför man alltid ska se till att köpa ett hundkoppel. Koppeltvång gäller till exempel i alla naturreservat.

Det finns även platser som har totalt hundförbud. Detta inkluderar de flesta kyrkogårdar och allmänna badplatser. En del kommuner kan dock ha speciella badstränder, eller delar av, där hundar får vistas.

Lagen säger ju övergripande vad man måste göra som hundägare, men vissa bestämmelser och regler kan även kommunerna själv sätta. På grund av detta kan vad som gäller för hundhållning variera beroende på var man befinner sig.

Som hundägare är man skyldig att ta reda på vad det är som gäller, och för att göra detta kan man behöva kontakta sitt lokala Miljö- och Hälsoskyddskontor för ytterligare uppgifter.